02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m j_navid

انجام کلیه خدمات دانشجویی کارآفرینی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته کارآفرینی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته کارآفرینی در راستای زمان بخشی
امکان ارتباط مستقیم با کارشناس

تماس آنلاین در تلگرام
کارشناسان ما در اولین فرصت در تلگرام به شما پاسخ خواهند داد