02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی کارآفرینی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته کارآفرینی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته کارآفرینی در راستای زمان بخشی
امکان ارتباط مستقیم با کارشناستماس آنلاین در تلگرام
کارشناسان ما در اولین فرصت در تلگرام به شما پاسخ خواهند داد